Doa Peresmian Monumen Bung Karno di Ende FloresDOA PERINGATAN PIDATO BUNGKARNO 1 JUNI 1945, PERESMIAN MONUMEN BUNG KARNO
SERTA SITUS RUMAH PENGASINGAN BUNG KARNO DI ENDE


(Kakankemenag Kab. Ende : Yosef Nganggo, S. Ag, saat membawakan Doa)

Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian, ditengah moment kegembiraan ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak merenung dan berdoa sesuai penghayatan keagamaan kita masing-masing. Dan Yang beragama Katolik mengikuti doa yang saya hantarkan berikut ini.

Marilah kita berdoa,
Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyelenggara,

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan berkat-Mu berlimpah, yang boleh kami nikmati dari waktu ke waktu, sepanjang hidup kami.
Secara khusus hari ini kami bersyukur, karena dalam sejarah perjuangan bangsa yang kian panjang dan melelahkan, Roh-Mu yang kudus senantiasa ada bersama kami, berjuang bersama kami, menuntun dan menyelematkan bangsa kami dalam dan melalui diri hamba-Mu Bung Karno, menuju sebuah negara Indonesia yang merdeka, dibawah panji Pancasila.